Abonnement

Loakalavisa Storfjordnytt kjem ut ein gong i veka, kvar torsdag.
Redaksjonen held til i Valldal i Norddal kommune.
Avisa dekkjer kommunane Norddal, Stordal og delar av Stranda.

Godkjent opplag i 2010: 1439.

Medlem av LLA

Prisar 2016: Heilår: 920,- Halvår: 460,- Student/vernepliktig: 460,-

Abonnement
Namn:
epost
Address:
Anna informasjon