• Name: Syltegut
  • Caption: Dette biletet som blei teke av J. Ingvald Uri viser f.v. Peter Uri, Ole Myklebust, Svein Andersen, Rolf Heggen, Torbjørn Aarønes, Per Orten og Asbjørn Andersen som sit på to kjelkar i Syltegata utanfor Rem-butikken.