• Name: Krigsveteraner
  • Caption: Det bildet vart teke på 17. mai, anten i 1964 eller 1965. Det er menn frå Valldal som deltok i krigen som er samla kring minnstøtta etter Lars J. Selboskar, som fall i krigen. Første rekkje frå venstre: Lidvard Frostad, Arthur Heen, Ola Jakob Grønningsæter, Olav Waldal, Ingvard Gjerde, Ole Døving og Mons Hjelme. Andre rekkje frå venstre: Alfred Ruset, Arne Sandnes, Ottar Hoel, Martin Hjelme, Oddmund Waldal, Georg Bjørstad, Arne Lingaas, Lars Petter Sandnes, Lars Smoge og Ivar Hoel. Tredje rekkje frå venstre: Martin M. Hoel, Ottar Døving, Knut Myklebust, Arthur Langdal, Martin Muribø, Peder Gjerde, Kåre Gjerde, Kristian Sandnes og Georg Dalebø.