• Name: Uriskulen 1931
  • Caption: Bak frå venstre: Oskar Døving, Ivar Valdal, Steinar Myklebust, Karl Sandnes og Karl G. Døving. 2. rekke frå venstre: Solveig Myklebust, Georg Bjørstad, Kristian Sandnes, Toralf Valdal, Petter Døving, Else Døving Grønningsæter. Fremste rekke: Ester Døving Hoel, Klara Bjørstad, Nelly Valdal Gjerde, lærar Johan Vågnes, Ella Valdal og Judit Hjelme. Skulen var tredelt. Jenny Muri hadde dei yngste og lærar Ringdal hadde mellomsteget, medan Johan Vågnes hadde dei eldste. Bildet er lånt oss av Karl G. Døving, som er den einaste gjenlevande på bilete