• Name: Ensilering av korn
  • Caption: Ved å dyrke korn sjølv å lage sitt eige kraftfôr, kan bonden spare pengar. I august 1994 vart metoden demonstrert i Stordal