Annonse

Annonseside i siste utgåve finn du her

Annonseprisar

Vanleg annonseplass: Kr 5,80 pr. spaltemillimeter
Tekstside: Kr 8,50 pr. spaltemillimeter

For- og bakside: Etter avtale

Fargetillegg: Kr 400,-

Gode rabattar for faste kundar, lag og organisasjonar.
Vi tek gjerne imot annonsar på e-post

Då som jpg, pdf eller eps.

Annonsefristen er tysdag kl. 14.00 før utgivingsdato (torsdag)

Vi hjelper deg gjerne med utforming og annonseplanlegging.
Lurer du på noko, ta kontakt på telefon eller e-post.

Velkomen som annonsør i lokalavisa!

Storfjordnytt postboks 134 – 6211 Valldal
Tlf. 70 25 78 50 – E-post: annonse@storfjordnytt.no