Månadsarki: januar 2015

Samla kompetanse

 

Bjørn Ove Olsen er dagleg leiar i Sunnrør og i lokala i Stordal har Elin Parr teke seg av utstillingane.   Ein spegel er ikkje berre ein spegel lenger, dette har både innlagt lys og varmekablar.

Bjørn Ove Olsen er dagleg leiar i Sunnrør og i lokala i Stordal har Elin Parr teke seg av utstillingane.   Ein spegel er ikkje berre ein spegel lenger, dette har både innlagt lys og varmekablar.

Med Stordal som utgangspunkt startar no Sunnrør på sitt fjerde år som rørleggjarfirma. Bjørn Ove Olsen er dagleg leiar og til saman er dei fem tilsette i firmaet som har kontor og lager i Stordal.

Les meir

Stor oppslutning om streiken

Mange streikande samla seg utanfor Spar i Valldal onsdag 28. januar for å markere si misnøye med regjeringa sitt forslag om endringar i arbeidsmiljølova. Mette Natland frå Fagforbundet held appell.

Mange streikande samla seg utanfor Spar i Valldal onsdag 28. januar for å markere si misnøye med regjeringa sitt forslag om endringar i arbeidsmiljølova. Mette Natland held appell, ho er hovudtillitsvald for Utdanningsforbundet i Norddal.

I går mellom klokka to og fire var det politisk streik, der fleire forbund deltok.

I Valldal sentrum møttest fleire titals streikande frå Fagforbundet, Utdanninsgforbundet, Delta, Lederne og Sjukepleiarforbundet. Dei tok del i den landsomfattande streiken mot regjeringa sitt framlegg til endringar i Arbeidsmiljølova. Les meir