Månadsarki: oktober 2015

Basarstemninga på topp

Vinnarkråa. Mange gevinstar vart leverte i denne kråa ved dei to første åreomgangane. Frå venstre: Anne Kristin Lied, Ingjerd Øien og Torlaug Bråten.

Vinnarkråa. Mange gevinstar vart leverte i denne kråa ved dei to første åreomgangane. Frå venstre: Anne Kristin Lied, Ingjerd Øien og Torlaug Bråten.

Når det er basar i Liabygda, droppar du gjerne middagen. Då er det tid for å smake på all den gode maten dei sel i kjellaren på ungdomshuset og ete for ei god sak.

Les meir