Månadsarki: november 2015

Nytt tilbod til heimebuande

No er  einingsleiar Lisbeth Schei Bjørdal og aktivitør Bjørg Kleppe ferdige med planlegginga av tilbodet til heimebuande med demens og dei som har behov for tilbodet kan søkje ved å vende seg til servicetorget i Norddal kommune.

No er  einingsleiar Lisbeth Schei Bjørdal og aktivitør Bjørg Kleppe ferdige med planlegginga av tilbodet til heimebuande med demens og dei som har behov for tilbodet kan søkje ved å vende seg til servicetorget i Norddal kommune.

Norddal kommune har fått føringar frå helse- og omsorgsdepartementet om å opprette eit dagtilbod for heimebuande med ein lettare demenssjukdom.

Les meir