Månadsarki: september 2015

Energi for framtida

Husdyrgjødsel kan nyttast til å lage biogass. Det som skjer i ein lukka tank er akkurat det same som skjer i ein kumage og ut kjem gassen.

Husdyrgjødsel kan nyttast til å lage biogass. Det som skjer i ein lukka tank er akkurat det same som skjer i ein kumage og ut kjem gassen.

Grønt landbruk i Eidsdal har sett i gang ein del tankar og prosessar. Dei har vore innom fellesfjøs for sau, opnare landskap, lokal mat og miljøvenlegare driftsløysingar i landbruket.

Les meir

Spennande menneske og smaker

Denne sporty gjengen med opphav i Thailand song nasjonalsongen sin for dei som var til stades på Grendasalen i Stordal under den internasjonale kulturfestivalen som vart arrangert sist laurdag.

Denne sporty gjengen med opphav i Thailand song nasjonalsongen sin for dei som var til stades på Grendasalen i Stordal under den internasjonale kulturfestivalen som vart arrangert sist laurdag.

Menneske frå mange ulike nasjonar bur og virkar i Stordal kommune. To gongar tidlegare har dei arrangert internasjonal kulturfestival og sist laurdag var tredje gongen.

Les meir