Månadsarki: februar 2015

7000 år gamle funn på Fetegga

Slik ser teiknaren Eva Furseth for seg ein jeger i ei bogestilling.

Slik ser teiknaren Eva Furseth for seg ein jeger i ei bogestilling.

Dei to siste åra er det gjort mange og interessante funn i høgfjellet i området vårt. Astor Furseth er ein av dei som seint og tidleg leiter etter spor frå fangstfolket i høgfjellet. Les meir

 

 

Vassrøyr sprang lekk

Almstad Minimaskiner var raskt på staden med gravemaskin søndag kveld og måndag kom Busengdal Transport med kum som skulle settast på plass. Stordal kommune sine folk arbeidde til problemet var løyst, halv eitt natt til tysdag.

Almstad Minimaskiner var raskt på staden med gravemaskin søndag kveld og måndag kom Busengdal Transport med kum som skulle settast på plass. Stordal kommune sine folk arbeidde til problemet var løyst, halv eitt natt til tysdag.

Sist søndag sprakk eit vassrøyr i leidningsnettet til Stordal kommune i Hovslia.

Les meir