Kontakt

Storfjordnytt – Postboks 134 | 6211 Valldal

Vi held til der tannlegen tildlegare held til, ved rådhuset i Valldal.

Telefon 70 25 78 50
post@storfjordnytt.no
Organisasjonsnummer: 960 134 311
Bankgiro: 4020 05 01774