Månadsarki: juni 2015

Eit praktisk og fint uteområde

Sansehagen ved Stordalstunet er eit flott anlegg som bebuarar, pårørande og tilsette kan ha glede av i tida som kjem.

Sansehagen ved Stordalstunet er eit flott anlegg som bebuarar, pårørande og tilsette kan ha glede av i tida som kjem.

Sansehagen ved Stordalstunet vart sist torsdag høgtideleg opna av ordførar Charles Tøsse. Ein koseleg hage med sanseelement som skal glede bebuarane.

Les meir