Set fokus på Olavstradisjonane også til sjøs

Monika Tettli og Morten Gravdal meiner det er på høg tid å gjere området meir interessant for pilegrimar. Som eit ledd i å fortelje meir om Olavstradisjonane og livet elles vil dei ta folk med på fjorden.

Monika Tettli og Morten Gravdal meiner det er på høg tid å gjere området meir interessant for pilegrimar. Som eit ledd i å fortelje meir om Olavstradisjonane og livet elles vil dei ta folk med på fjorden.

– Vi vil gjerne ta med pilegrimar og turistar ut på fjorden for å fortelje om Olav og hans ferd inn gjennom fjorden og fram gjennom dalen.

Les meir

Ny botnventil skal på plass og så skal den på sjøen att

Jon Peder Hove er ferdig med det han skulle om bord i sjarken sin for denne gong. – Hatten er god å ha ein regnvêrsdag og no fer vi heim og tek ein kopp kaffi, det vert litt koselegare, seier den engasjert 90-åringen.

Jon Peder Hove er ferdig med det han skulle om bord i sjarken sin for denne gong. – Hatten er god å ha ein regnvêrsdag og no fer vi heim og tek ein kopp kaffi, det vert litt koselegare, seier den engasjert 90-åringen.

Ein liten raud bil svingar opp framfor ein plastsjark som står på ei vogn nede på småbåthamna i Stordal. Ut kjem ein gammal mann som med raske steg går bort til båten då lokalavisa kjem i snakk med han.

Les meir